FM Complex - Comprehensive Facility Management

Ikona znacznika na mapieul. Sierocińska 11, 59-220 Legnica, Poland

Iniekcyjne Osuszanie Budynków

Nasza firma specjalizuje się osuszaniu zawilgoconych ścian budynków.

W większości przypadków powodem namakania ścian jest zła lub całkowity brak izolacji pionowej fundamentu. Dodatkowo wiele budynków nie jest wyposażone w kanalizację wód opadowych. W takim przypadku należy wodę z rynny odprowadzić dalej od budynku tak by nie powodować zalewania ściany fundamentu.  Czasem zdarza się, że wszystkie w/w przyczyny są wyeliminowane. Budynek ma prawidłowo wykonaną izolację , wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej , a dookoła obiektu wykonana jest opaska a ściany wewnątrz wykazują zawilgocenie. Wówczas należy zastosować system osuszania iniekcyjnego. Słowo system nie jest przypadkowe. Osuszanie iniekcyjne to nie tylko płyny które należy ciśnieniowo lub grawitacyjnie zaaplikować do ściany ale również specjalny grunt oraz tynk powodujący oddychanie muru.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.