FM Complex - Comprehensive Facility Management

Ikona znacznika na mapieul. Sierocińska 11, 59-220 Legnica, Poland

Kompleksowa obsługa BHP

Prowadzimy kompleksową obsługę BHP dla firm i instytucji

  • szkolenia pracowników
  • przeglądy BHP
  • szkolenia pierwszej pomocy
  • szkolenia p.poż
  • obsługa wypadków przy pracy
  • doradztwo w sprawach BHP
  • pomiar hałasu , oświetlenia , pola magnetycznego
  • odzież ochronna
  • dezynfekcja pomieszczeń ( odkażanie)