FM Complex - Comprehensive Facility Management

Ikona znacznika na mapieul. Sierocińska 11, 59-220 Legnica, Poland

PLACE ZABAW I TERENY ZIELONE

Pielęgnacja terenów zielonych i renowacja drewnianych placów zabaw.

  • naprawy bieżące placów zabaw oraz małej architektury,
  • konserwacja elementów drewnianych placów zabaw,
  • montaż nowych urządzeń,
  • utrzymanie trawników,
  • pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych,
  • usługi porządkowe i wywóz odpadów

POWRÓT DO STRONY „USŁUGI I SERWIS”