FM Complex - Comprehensive Facility Management

Ikona znacznika na mapieul. Sierocińska 11, 59-220 Legnica, Poland

Elektrownia fotowoltaiczna Legnica 30kWp

Ikona kalendarza14 maja 2020

Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie na konstrukcji stalowej. Trzy regały po 33 panele łącznie 99 szt modułów typu : PV Risen Energy – RSM60-6-310M . Uziemienie instalacji za pomocą uziomów pionowych 3m oraz uziom poziomy w wykopie ok 50m.

Instalacja podzielona na 3 odrębne sekcje , każda sekcja wpięta do falownika (inwertera) szeregowego HUAWEI SUN2000-15KTL-M0.

Zasilanie po stronie AC prowadzone w wykopie do punktów odbioru.

Na działce zamontowano system oświetlenia LED oraz system monitoringu CCTV oraz mikrofalowy system barier antywłamaniowych.

Instalacja na działce inwestora została ogrodzona ogrodzeniem systemowym 1230×2500 wraz z podmurówką.

Całość robót wykonana została własnymi siłami FM Complex.

Roboty końcowe zawierały :

  • protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej
  • protokoły z pomiarów uziemień
  • schemat instalacji
  • wniosek do TAURON
  • inwentaryzacja geodezyjna
  • atesty i gwarancje

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju.