FM Complex - Comprehensive Facility Management

Ikona znacznika na mapieul. Sierocińska 11, 59-220 Legnica, Poland

List referencyjny z Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ikona kalendarza20 lutego 2017

Z przyjemnością prezentujemy list referencyjny z Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poświadczający naszą fachowość i profesjonalizm. W treści listu czytamy między innymi:

Niniejszym rekomendujemy firmę Comprehensive Facility Management Sp. z o.o. reprezentowaną przez Macieja Piotrowskiego, która w roku 2016 wykonała na nasze zlecenie następujące prace:
• Okresowe badania instalacji elektrycznych w 1331 mieszkaniach, 33 częściach wspólnych oraz 4 budynkach niemieszkalnych na zasobach LSM.
• Okresowe badania instalacji piorunochronnych (47 punktów pomiarowych)
• Okresowe badania obciążalności prądowej przewodów i dopuszczalnych spadków napięć
[…]
Prace realizowane przez firmę Comprehensive Facility Management Sp. z o.o. wykonane zostały z należytą starannością, sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Jakość wykonania usługi odpowiadała naszym wymaganiom.
Możemy zarekomendować firmę Comprehensive Facility Management Sp. z o. o. jako solidnego i sprawdzonego Wykonawcę.

Poniżej wersja zeskanowana (kliknięcie powiększa obraz).